שירות לקוחות


1-800-399799
Wissotzky_Service@wtea.com

בית ויסוצקי
רחוב החשמונאים 103
תל אביב 
ת.ד. 147
מיקוד 61001

טלפון: 03-5651515
פקס: 03-5611644